Psychosociale hulpverlening voor

Z

arbeidsmigranten

Z

kennismigranten

Z

Oekraïense vluchtelingen

CLIËNTEN

Verwijzers

Aanmelden

ONZE BEGELEIDING

Hoe kunnen
we u helpen?

Sertse Zorg biedt specialistische (GGZ) gezinsbehandeling (jeugdhulp) en begeleiding aan volwassenen (WMO). Wij bieden hulpverlening aan in het: Pools, Oekraïens, Engels, Duits, Spaans, Russisch en natuurlijk ook in het Nederlands.

Onze specialistische hulpverlening (Contra-indicatie: lichamelijke beperking) bestaat uit de volgende interventies:

Z

Hechting & trauma

Z

Omgaan met rouw

Z

Specialisatie in eetstoornissen bij jeugdigen

Z

Migratieproblematiek

Z

Presentietheorie waarbij we hele systeem rondom de jeugdige betrekken

Z

Signs of Safety

Z

Triple P

Z

Schoolvaardigheden versterken – hulp bij schoolkeuze

Z

Het aanleren en behouden van (psycho-sociale) vaardigheden en zelfregie

Z

Helpen om het sociale netwerk te vergroten en te versterken